Při fyzické aktivitě se může elektroda senzoru v podkoží zdeformovat. Z tohoto důvodu je také třeba vzít v úvahu oblast aplikace senzoru. Může to ovlivnit přesnost měření senzoru.