Ceny a úhrady dle úhradové vyhlášky

KÓD SÚKL UHS NÁZEV DOPLNĚK

UHR1

UHR2

Doplatek pacienta
5014466 05.02.05.01 VYSÍLAČ A8 NANO TOUCHCARE ROČNÍ DOBÍJECÍ VYSÍLAČ,
KOMUNIKACE S MOBILNÍ APLIKACÍ,
ALARMY
5843,47 0,00 0,00
5014467 05.02.05.01 SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ
MONITORACI GLYKÉMIE
A8 NANO TOUCHCARE
14-DENNÍ, 2 KS V BALENÍ,
MAX 32 KS/ROK, PRO VYSÍLAČ
A8 NANO TOUCHCARE
3286,94 0,00 0,00
5014469 05.03.03.04 INZULÍNOVÁ NÁPLASŤOVÁ
PUMPA A8 NANO TOUCHCARE
+ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: DATAMANAŽER,
130 KS ZÁSOBNÍKŮ NA INZULÍN
VČETNĚ BATERIÍ
79860,21 73043,04 0,00

UHR1 – úhrada pro 1. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu);

UHR2 – úhrada pro 2. – 4. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií);

UHS – úhradová skupina

Ceny dle úhradové vyhlášky platné ke dni 1.1.2024.