Senzory jsou kalibrované během výrobního procesu, tudíž není potřeba, aby je kalibrovali sami uživatelé. V aplikaci je třeba mít zapnutou tovární kalibraci (podrobněji v manuálu).  Oproti glukometru senzor měří hladinu glukózy z mezibuněčné tekutiny, ne z krve. Při porovnání výsledků senzoru s výsledky získanými pomocí glukometru je třeba brát v úvahu časový posun, ke kterému dochází mezi koncentrací glukózy v krvi a koncentrací glukózy v mezibuněčné tekutině. Proto je nutno vždy počkat 10 – 15 minut po odběru vzorku krve. V případě, že dojde k naměření rozdílné hodnoty doporučujeme senzor zkalibrovat dle podmínek návodu v manuálu.