Často kladené otázky – senzory

Mohu se senzorem do sauny?

Provozní teplota senzoru se pohybuje v rozmezí 10 °C až 45 °C, návštěvu sauny s teplotou do 45o ano, saunu s více než 45o nedoporučujeme.

Mohu se senzorem cestovat letadlem?

Se senzorem můžete cestovat letadlem. Při průchodu bezpečnostními systémy informujte obsluhující personál o přítomnosti zařízení. Doporučujeme mít s sebou potvrzení lékaře o nutnosti používání zařízení.

Doporučujeme mít s sebou potvrzení lékaře o nutnosti používání zařízení a upozorněním na možné komplikace spojené s bezpečnostními kontrolami na zařízení (kontrola bez procházení rámy na detektor kovů a X-ray scannerem)

Mohu sdílet data v reálném čase s další osobou?

Ano. Počítačová aplikace EasyView nebo mobilní aplikace EasyFollow je určena těm, kteří chtějí sdílet informace o svém CGM s blízkými, rodiči dětí, pečovateli a zdravotnickým týmem. Aplikace umožňuje neomezený počet sledujících na základě vašeho schválení a zajištění bezpečnosti vašich dat.

Umístění senzoru (malá podkožní tuková vrstva)

Senzor může špatně odečítat hodnoty z mezibuněčné tekutiny. Toto se může projevit zejména u dětí. Umístění senzoru má vliv na délku životnosti senzoru (zkrácení) a na přesnost měření (nepřesné hodnoty)

Hodnoty, které mi ukazuje senzor jsou odlišné než hodnoty naměřené mým glukometrem. Je možné systém nějakým způsobem kalibrovat?

Senzory jsou kalibrované během výrobního procesu, tudíž není potřeba, aby je kalibrovali sami uživatelé. V aplikaci je třeba mít zapnutou tovární kalibraci (podrobněji v manuálu).  Oproti glukometru senzor měří hladinu glukózy z mezibuněčné tekutiny, ne z krve. Při porovnání výsledků senzoru s výsledky získanými pomocí glukometru je třeba brát v úvahu časový posun, ke kterému dochází mezi koncentrací glukózy v krvi a koncentrací glukózy v mezibuněčné tekutině. Proto je nutno vždy počkat 10 – 15 minut po odběru vzorku krve. V případě, že dojde k naměření rozdílné hodnoty doporučujeme senzor zkalibrovat dle podmínek návodu v manuálu.

Nová náplasťová
pumpa a senzor
TouchCare® Nano

Nejmenší*, nejlehčí* bezhadičková inzulínová pumpa
Vodotěsná** a diskrétní
Možnost propojení se senzorem Nano CGM
Propojení s chytrým telefonem

* 13.8g – 40.5mm x 31.5mm x 11.5mm
** IP28 dimenzováno až na 1 hodinu nepřetržitě v hloubce 2,5m