Hybridní smyčka

Hybridní smyčka – Auto režim:

Režim Auto Modu (režimu) je funkce inzulínové pumpy, která může automaticky přizpůsobit dávkování inzulínu na základě měření senzoru.     Tato funkce je dostupná pouze v případě, že se zároveň používá inzulínová pumpa a sensor glykémie.

Konzultujte vhodné nastavení automatického režimu se svým ošetřujícím lékařem.

První fáze – EasyLoop smyčka
– první dva týdny používání senzoru a pumpy
– zastavení před nízkou a při nízké
– používání bolusového kalkulátoru

Druhá fáze – AutoMode
– cca od třetího týdne používání senzoru a pumpy
– nastavený bazál změněn na AutoBazál (každé dvě minuty dle hodnoty senzoru zvyšuje nebo snižuje množství bazálního inzulínu)
– algoritmus se učí z minulosti, aplikací korekčních bolusů se snaží dosáhnout cílové hladiny glykémie (5,6; 6,1; nebo 6,7 mmol/l)

Třetí fáze – Oznamování jídla
– cca od 3 měsíce používání AutoModu
– zadání kódu k aktivaci systému od výrobce
– pacient oznamuje jídlo ikonou (snídaně, oběd, večeře, svačina)
– pro dočasné zvýšení hladiny glykémie (ikona Aktivita), cíl GS 8,3 mmol/l po dobu 0,5 až 12 hodin
– algoritmus se učí z minulosti min. 3 dnů, pracuje s daty uložených v bázi 14 dnů

nastavení cílové hladiny
– tři hladiny glykémií 5,6 … 6,1 …. 6,7 mmol/l
– možnost zvýšení cílové glykémie – ikona Aktivita 8,3 po dobu 0,5 až 12 hodin

Nastavení kalkulátoru bolusu
– sacharidový poměr ISP
– senzitivita SF
– aktivní inzulín IOB

Minimální podmínky AM
– celková denní dávka 10–180 j, v krocích po 1 jednotce.
– minimální hmotnost: 22–180 kg, v krocích po 1 kg.