Tento web obsahuje informace o zdravotnických prostředcích a je určen odborné veřejnosti. Pro jeho zobrazení potvrďte, že:

– jste odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. osobou, která je oprávněné tyto zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat

– jste se seznámil(a) s definicí odborníka podle výše uvedeného ustanovení a zvláštních právních předpisů

– jste se seznámil(a) s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky