Nano pumpa může být umístěna na břicho (5cm od pupku), dolní část zad, hýždě, horní část paže, stehno. Umístění, které si vyberete pro náplasťovou pumpu, závisí na tom, co je pro vás nejpohodlnější. Kůže musí být čistá, suchá, s dostatečným množstvím tuku (nejméně 5 mm).
Aplikace nové náplasti náplasti by měla být nejméně 2,5 cm od posledního umístění náplasti nebo senzoru. Mezi senzorem a náplastí musí být dodržena vzdálenost min. 10 cm.
Pokud zvolíte místo aplikace náplasti na břiše, zádech nebo hýždích, aplikujte náplast vodorovně.
Pokud zvolíte místo aplikace náplasti na horní části paže nebo stehna, aplikujte náplast svisle.