Data v PDM nebo aplikaci jsou uchovávána po dobu 90 dnů. Když jsou data nahrána do cloudu Easyview, jsou uložena po dobu 2 let.